19.10.2020- Meclis Kararları

MUDANYA BELEDİYE MECLİSİ’NİN 19.10.2020 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT:15.00’ DA YAPTIĞI

2019/2024 SEÇİM DÖNEMİNİN (15) NCİ OLAĞAN MECLİS TOPLANTISININ 2.BİRLEŞİMİNE AİT KARAR ÖZETİDİR.

 

GELEN ÜYELER                                                            :  GELMEYEN ÜYELER                                            :   

Ozan EROĞLU                                                                     Hayati SAMAST            

Selahattin AVCI                                                                  Yusuf AKBULUT                                              

Ergül BATMAN                                                                    Cengiz TANER                                                                                  

Erkan ALTINTAŞ                                                                  Adnan Menderes AKENGİN

Servet USTA                                                                         Neslihan ERDENİZ

Enver ÜÇÜNCÜ                                                                    Bülent ERDEN

Ali POLAT                                                                              Mehmet Aybars YILANLI             

Mustafa ÖZÇELİK                                                                         

Aydın DEMİR

Caner TAFSİN

Mehmet ER

Arif BAYRAK

Kadir KAHRAMAN

Yusuf Alper ÖMEROĞULLARI

Volkan BİÇER

Emre AKDEMİR

Hasan GÜLAÇ

Adil BAYRAKTAR

 

Belediye Meclisi (18) mevcut,  (7) ekseriyetle toplandı. Oturum açıldı. Toplantıya mevcut  (1) Başkan ve (18) Meclis üyesinin gelmiş olduğu Tutanakla tespit edildi.

 

GÜNDEMİN 1 NCİ MADDESİ – 2020/132; Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 2021 Mali Yılı ve İzleyen İki Yıl Bütçesi ile ilgili Raporunun görüşülmesi sonucunda; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 62.Maddesi ve 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu uyarınca hazırlanarak Encümence görüşülüp kabul edilen ve Belediye Meclisine sunulan Belediyemizin 2021 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ve Gelir-Gider tahminlerini gösterir, Gider Bütçesi her birimin Fonksiyonel sınıflandırmalarının birinci düzeyleri toplamı, Gelir Bütçesi Ekonomik sınıflandırmalarının birinci düzeyi ve Bütçe Kararnamesi madde madde oylanması sonucunda; Belediyemiz 2021 Mali Yılı Gider Bütçesinin (CHP Grubu: Hayri TÜRKYILMAZ, Ozan EROĞLU, Selahattin AVCI, Ergül BATMAN, Erkan ALTINTAŞ, Servet USTA, Enver ÜÇÜNCÜ, Ali POLAT, Mustafa ÖZÇELİK, Aydın DEMİR, Caner TAFSİN, Mehmet ER EVET 12), (Ak Parti Grubu: Harcama Kalemi İtibari İle Gider Bütçesinde belirtilen 03 Kodunun 03-06-01-01 Tertibine ve 03-06-02-01 Tertibine ve 04 Kodlu Gider Kalemine, 06 Kodunun 06-05-07 Tertibine ve 06-05-09-01 Tertibine Şerhi olup, diğer Kodları kabul ettiklerini beyan eden; Arif BAYRAK, Kadir KAHRAMAN, Yusuf Alper ÖMEROĞULLARI, Volkan BİÇER, Emre AKDEMİR, Hasan GÜLAÇ ŞERHLİ EVET 6), (MHP Grubu: Harcama Kalemi İtibari İle Gider Bütçesinde belirtilen 03 Kodunun 03-06-01-01 Tertibine ve 03-06-02-01 Tertibine ve 04 Kodlu Gider Kalemine, 06 Kodunun 06-05-07 Tertibine ve 06-05-09-01 Tertibine Şerhi olup, diğer Kodları kabul ettiğini beyan eden; Adil BAYRAKTAR ŞERHLİ EVET 1) oybirliği ile kabulüne,  Belediyemiz 2021 Mali Yılı Gelir Bütçesinin oybirliği ile kabulüne, Bütçe Kararnamesinin (CHP Grubu: Hayri TÜRKYILMAZ, Ozan EROĞLU, Selahattin AVCI, Ergül BATMAN, Erkan ALTINTAŞ, Servet USTA, Enver ÜÇÜNCÜ, Ali POLAT, Mustafa ÖZÇELİK, Aydın DEMİR, Caner TAFSİN, Mehmet ER EVET 12), (Ak Parti Grubu: Bütçe Kararnamesinin Madde 1’in Gider Bütçesinin Harcama Kalemi İtibari İle Gider Bütçesinde belirtilen 03 Kodunun 03-06-01-01 Tertibine ve 03-06-02-01 Tertibine ve 04 Kodlu Gider Kalemine, 06 Kodunun 06-05-07 Tertibine ve 06-05-09-01 Tertibine Şerhi olup, diğer Kodları kabul ettiklerini beyan eden; Arif BAYRAK, Kadir KAHRAMAN, Yusuf Alper ÖMEROĞULLARI, Volkan BİÇER, Emre AKDEMİR, Hasan GÜLAÇ ŞERHLİ EVET 6), (MHP Grubu: Bütçe Kararnamesinin Madde 1’in Gider Bütçesinin Harcama Kalemi İtibari İle Gider Bütçesinde belirtilen Harcama Kalemi İtibari İle Gider Bütçesinde belirtilen 03 Kodunun 03-06-01-01 Tertibine ve 03-06-02-01 Tertibine ve 04 Kodlu Gider Kalemine, 06 Kodunun 06-05-07 Tertibine ve 06-05-09-01 Tertibine Şerhi olup, diğer Kodları kabul ettiğini beyan eden; Adil BAYRAKTAR ŞERHLİ EVET 1) oybirliği ile kabul edilmiş olup; Belediyemiz 2021 Mali Yılı Bütçesinin 125.776.200,00.-TL. olarak belirlenmesine ve 5216 Sayılı Kanunun 25.Maddesi uyarınca Büyükşehir Belediye Meclisine havalesine, oybirliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 2 NCİ MADDESİ – 2020/133; Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 2021 Mali Yılı Performans Programı ile ilgili Raporunun görüşülmesi sonucunda; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18.Maddesinin (a) fıkrası gereğince; Belediyemiz 2021 Mali Yılı Performans Programının kabulüne, Mudanya Belediye Meclisi’nin 19.10.2020 tarihli Ekim Ayı Olağan Toplantısının 2.Birleşiminde (CHP Grubu: Hayri TÜRKYILMAZ, Ozan EROĞLU, Selahattin AVCI, Ergül BATMAN, Erkan ALTINTAŞ, Servet USTA, Enver ÜÇÜNCÜ, Ali POLAT, Mustafa ÖZÇELİK, Aydın DEMİR, Caner TAFSİN, Mehmet ER EVET 12), (Ak Parti Grubu: Arif BAYRAK, Kadir KAHRAMAN, Yusuf Alper ÖMEROĞULLARI, Volkan BİÇER, Emre AKDEMİR, Hasan GÜLAÇ HAYIR 6), (MHP Grubu: Adil BAYRAKTAR HAYIR 1) oyçokluğu ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 3 NCÜ MADDESİ – 2020/134; Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 2020/115 sayılı Raporunun görüşülmesi sonucunda; Komisyon Raporunun aynen kabulüne, Birimler arası ekte ayrıntısı bulunan toplam 4.873.000,00-TL. ödenek aktarılmasının uygun olduğuna, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18.Maddesinin (b) fıkrası gereğince, (CHP Grubu: Hayri TÜRKYILMAZ, Ozan EROĞLU, Selahattin AVCI, Ergül BATMAN, Erkan ALTINTAŞ, Servet USTA, Enver ÜÇÜNCÜ, Ali POLAT, Mustafa ÖZÇELİK, Aydın DEMİR, Caner TAFSİN, Mehmet ER EVET 12), (Ak Parti Grubu: Arif BAYRAK, Kadir KAHRAMAN, Yusuf Alper ÖMEROĞULLARI, Volkan BİÇER, Emre AKDEMİR, Hasan GÜLAÇ HAYIR 6), (MHP Grubu: Adil BAYRAKTAR HAYIR 1) oyçokluğu ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 4 NCÜ MADDESİ - 2020/135; Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 2020/114 sayılı Raporunun görüşülmesi sonucunda; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 15.Maddesinin (d) fıkrası gereğince; Belediyemizin 01.01.2021 tarihinden itibaren uygulanmak üzere ekli listede belirtilen şekliyle kabulüne, Mudanya Belediye Meclisi’nin 19.10.2020 tarihli Ekim Ayı Olağan Toplantısının 2.Birleşiminde (CHP Grubu: Hayri TÜRKYILMAZ, Ozan EROĞLU, Selahattin AVCI, Ergül BATMAN, Erkan ALTINTAŞ, Servet USTA, Enver ÜÇÜNCÜ, Ali POLAT, Mustafa ÖZÇELİK, Aydın DEMİR, Caner TAFSİN, Mehmet ER EVET 12), (Ak Parti Grubu: Zabıta Müdürlüğü’nün yeni oluşturduğu fiyat tarifesine; Arif BAYRAK, Kadir KAHRAMAN, Yusuf Alper ÖMEROĞULLARI, Volkan BİÇER, Emre AKDEMİR, Hasan GÜLAÇ ŞERHLİ EVET 6), (MHP Grubu: Zabıta Müdürlüğü’nün yeni oluşturduğu fiyat tarifesine; Adil BAYRAKTAR ŞERHLİ EVET 1) oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 5 NCİ MADDESİ - 2020/136; İmar Komisyonu’nun 2020/129 sayılı Raporunun görüşülmesi sonucunda; Komisyon Raporunun aynen kabulüne, 28.07.2015 tarih ve 1561 Sayı ile Onaylı 1/1000 Ölçekli Güzelyalı Revizyon Uygulama İmar Planı’nın Bursa 2. İdare Mahkemesi’nin 08.02.2019 tarih 2018/736 Esas No ve 2019/146 Sayılı Kararı ile iptal edilmesi sebebiyle hazırlatılan Bursa İli, Mudanya İlçesi 1/1000 Ölçekli Güzelyalı Revizyon Uygulama İmar Planının incelenmesi sonucu; 1/1000 Ölçekli Güzelyalı Revizyon Uygulama İmar Planının uygun olduğuna, 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 8/b fıkrası gereğince onanmasına, oybirliği ile karar verilmiştir.

  

KÂTİP ÜYE

KÂTİP ÜYE

MECLİS BAŞKANI

 

Enver ÜÇÜNCÜ

Mehmet ER

Hayri TÜRKYILMAZ

Belediye Başkanı

 

Sayfayı paylaş
Mudanya Belediyesi sağlanan hizmetlerin iyileştirilmesi ve web sitesinde en iyi deneyimi yaşamanızı sağlamak için çerezleri kullanır.
close