21.05.2021 - Meclis Kararları

MUDANYA BELEDİYE MECLİSİ’NİN 21.05.2021 CUMA GÜNÜ SAAT:15.00’ DA YAPTIĞI

2019/2024 SEÇİM DÖNEMİNİN (22) NCİ OLAĞAN MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETİDİR.

 

GELEN ÜYELER                                                            :  GELMEYEN ÜYELER                                            :   

Ozan EROĞLU                                                                    Adnan Menderes AKENGİN

Selahattin AVCI                                                                  Neslihan ERDENİZ

Ergül BATMAN                                                                  Bülent ERDEN

Cengiz TANER   

Hayati SAMAST

Erkan ALTINTAŞ

Servet USTA

Enver ÜÇÜNCÜ

Ali POLAT

Mustafa ÖZÇELİK  

Aydın DEMİR

Caner TAFSİN

Yusuf AKBULUT

Arif BAYRAK

Kadir KAHRAMAN

Yusuf Alper ÖMEROĞULLARI

Volkan BİÇER

Emre AKDEMİR

Hasan GÜLAÇ

Adil BAYRAKTAR

Mehmet Aybars YILANLI

Mehmet ER  

 

Belediye Meclisi (22) mevcut, (3) ekseriyetle toplandı. Oturum açıldı. Toplantıya mevcut  (1) Başkan ve (22) Meclis üyesinin gelmiş olduğu Tutanakla tespit edildi.

 

GÜNDEMİN 1 NCİ MADDESİ – 2021/91; Başkanlık Makamının 2021/441 Sayılı Encümen Kararının görüşülmesi sonucunda; Mudanya Belediyesi 2020 Mali Yılı Kesin Hesabının incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine, 04 Haziran 2021 Cuma Günü Saat 15.00’ da yapılacak olan Haziran Ayı Olağan Meclis Toplantısında görüşülmesine, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 2 NCİ MADDESİ – 2021/92; Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün E.9806 Sayılı yazısının görüşülmesi sonucunda; Mudanya Tapu Müdürlüğü ile Mudanya Belediye Başkanlığı arasında elektronik ortamda Emlak Rayiç Değerlerinin alınmasına ilişkin ekte bulunan Protokol İmzalama Yetkisinin Belediye Başkanı Hayri TÜRKYILMAZ’ a verilmesinin uygun olduğuna, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 3 NCÜ MADDESİ – 2021/93; İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’nün E.9398 Sayılı yazısının görüşülmesi sonucunda; Halitpaşa Mahallesi 1277 Ada, 1 Parselde kayıtlı 272,24 m² Restoran olarak kullanılan taşınmaz ile ilgili evrakın incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 4 NCÜ MADDESİ – 2021/94; Fen İşleri Müdürlüğü’nün E.10858 Sayılı yazısının görüşülmesi sonucunda;

İlçemiz Halitpaşa Mahallesi Değirmendere Caddesi 1200 Ada, 1 Parselde bulunan Park Alanı ile ilgili evrakın incelenmek üzere Kültür Sanat ve Sosyal İşler Komisyonuna havale edilmesine, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 5 NCİ MADDESİ – 2021/95; Fen İşleri Müdürlüğü’nün E.10860 Sayılı yazısının görüşülmesi sonucunda;

Zeytinbağı (Tirilye) Mahallesi Mudanya Yenikaraağaç Yolu 108 Ada, 2 Parselde Top Sahasına isim verilmesi ile ilgili evrakın incelenmek üzere Kültür Sanat ve Sosyal İşler Komisyonuna havale edilmesine, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 6 NCI MADDESİ – 2021/96; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün E.9060 Sayılı Bilirkişi Seçimi ile ilgili yazısının görüşülmesi sonucunda; Evrakın incelenmek üzere İmar Komisyonuna havale edilmesine, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 7 NCİ MADDESİ – 2021/97; Kültür Sanat ve Sosyal İşler Komisyonu’nun 2021/65 Sayılı Raporunun görüşülmesi sonucunda; Komisyon Raporunun aynen kabulüne, İlçemiz, Hasköy Mahallesi 435 Parsele cephesi olan isimsiz kadastro yolu, çalışmalar sonucu tespit edilmiş olup, “37. Has Sokak” isminin verilmesinin uygun olduğuna, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 8 NCİ MADDESİ – 2021/98; Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 2021/74 Sayılı Raporunun görüşülmesi sonucunda; Komisyon Raporunun aynen kabulüne, Fen İşleri Müdürlüğü bütçesinden, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 06.04.01.90 Diğer Gayrimenkul Alım ve Kamulaştırma Giderleri Kalemine 2.500.000,00-TL. ve Yapı Kontrol Müdürlüğü’nün Yıkım İhalesi yapılması gerekliliği sebebiyle 03.05.09.90 Diğer Hizmet Alımları Kalemine 2.500.000,00-TL. Ödenek Aktarılmasının uygun olduğuna, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

 

GÜNDEMİN 9 NCU MADDESİ – 2021/99; İmar Komisyonu’nun 2021/67 Sayılı Raporunun görüşülmesi sonucunda; Komisyon Raporunun aynen kabulüne, Bursa Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği’nin, Parsel kullanım fonksiyonlarına göre yapılaşma koşulları başlıklı 19. Maddesi’nin 1. Fıkrasının f-1 bendinin ''İlgili idare meclisince yol boyu ticaret teşekkül ettiği karar altına alınan konut alanlarında bulunan parsellerin; zemin kat ve yol seviyesinde veya açığa çıkan bodrum katlarının yoldan cephe alan mekânlarında ya da binanın birinci katında veya bodrum katlarında zemin katta yer alan mekânla içten bağlantılı olan ve binanın ortak merdivenleri ile ilişkilendirilmeyen, getirilecek kullanıma ilişkin otopark ihtiyacını karşılamak kaydıyla, gürültü ve kirlilik oluşturmayan ve imalâthane niteliğinde olmayan gayrisıhhi özellik taşımayan, halkın günlük ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik dükkân, kuaför, terzi, eczane, Sağlık Bakanlığınca aranan şartlar sağlanmak kaydıyla günübirlik sağlık hizmeti sunulan sağlık kabini, muayenehane ve lokanta, pastane gibi konut dışı hizmetler verilebilir.'' hükmüne ve Bodrumlar başlıklı 51. Maddesi'nin 5.Fıkrası'nın ''Konut alanında kalmakla birlikte, ilgili idare meclisince yol boyu ticaret kararı alınan yol güzergahlarında zemin katta, halkın günlük ihtiyaçlarını karşılamaya dönük olarak ticaret yapılabilir. Bu kullanımların bodrum katlarında içte bağlantılı piyesleri olabilir. Bu piyesler binanın ortak alanları ve müştemilatlarıyla irtibatlandırılamaz. Ancak, köşe başı veya köşe başından başka iki yola cephesi olan parsellerde yapılacak binaların yola cephesi bulunan bodrum katlarına ticari kullanımlı bağımsız bölüm yapılabilir. Bu bölümlerin üst ve alt kattaki mekanlarla içten bağlantısı sağlanabilir. Ticari kullanımların altında konut yapılamaz.'' hükmüne istinaden Bursa İli, Mudanya İlçesi, Karafatma Mahallesi 1110 Ada 11 Parsel sayılı taşınmazın zemin katının dükkân olarak kullanılabilmesi talebinin incelenmesi sonucunda bahse konu Karafatma Mahallesi 1110 Ada 11 Parsel sayılı taşınmazın cephe aldığı Aslanbaba Caddesi’nin yol boyu ticaret izni verilmiş yol olarak belirlenmesinin uygun olduğuna, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 10 NCU MADDESİ – 2021/100 İmar Komisyonu’nun 2020/149 Sayılı Raporunun görüşülmesi sonucunda; Komisyon Raporunun aynen kabulüne, Zeytinbağı Mahallesi 2188 Ada, 9 Parsel sayılı taşınmaz üzerinde bulunan 73 Envanter Nolu Tescilli Yapının Mülkiyeti Belediyemize ait taşınmazlarla Başa Baş Takasına ilişkin talebin uygun olmadığına, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 11 NCİ MADDESİ – 2021/101; İmar Komisyonu - Hukuk Komisyonu’nun 2021/69 Sayılı Köyden Mahalleye Dönüşen Yerleşimler ile ilgili Ortak Raporunun görüşülmesi sonucunda; Evrakın incelenmesine devam edildiğinden dolayı İmar Komisyonu ve Hukuk Komisyonuna iade edilmesine, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 12 NCİ MADDESİ – 2021/102; İmar Komisyonu’nun 2021/68 Sayılı Raporunun görüşülmesi sonucunda; Bademli Mahallesi 650, 651 ve 652 Parsel Sayılı Taşınmazlar ile ilgili evrakın incelenmesine devam edildiğinden dolayı İmar Komisyonu iade edilmesine, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 13 NCÜ MADDESİ – 2021/103; İmar Komisyonu’nun 2021/87 Sayılı Raporunun görüşülmesi sonucunda; Bursa İli, Mudanya İlçesi, Ömerbey Mahallesi H21b.13c.2a Pafta, 221 ve 222 Envanter Numaralı Tescilli Yapıları kapsayan alana ait evrakın incelenmesine devam edildiğinden dolayı İmar Komisyonu iade edilmesine, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 14 NCÜ MADDESİ – 2021/104; İmar Komisyonu’nun 2021/73 Sayılı Raporunun görüşülmesi sonucunda; Ömerbey Mahallesi 1483 Ada, 1, 2, 3, 4 Parseller ve Çevresi ile Şükrüçavuş Mahallesi 1101 Ada 3 ve 4 Parsellere ait evrakın incelenmesine devam edildiğinden dolayı İmar Komisyonu iade edilmesine, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 15 NCİ MADDESİ – 2021/105; İmar Komisyonu - Hukuk Komisyonu’nun 2021/71 Sayılı Ortak Raporunun görüşülmesi sonucunda; 1/1000 Ölçekli Bademli Bölgesi Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili evrakın incelenmesine devam edildiğinden dolayı İmar Komisyonu ve Hukuk Komisyonuna iade edilmesine, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 16 NCI MADDESİ – 2021/106 İmar Komisyonu - Hukuk Komisyonu’nun 2021/70 Sayılı Ortak Raporunun görüşülmesi sonucunda; 1/1000 Ölçekli Mürsel Mahallesi Revizyon Uygulama İmar Planı ile ilgili evrakın incelenmesine devam edildiğinden dolayı İmar Komisyonu ve Hukuk Komisyonuna iade edilmesine, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 17 NCİ MADDESİ – 2021/107; İmar Komisyonu - Hukuk Komisyonu’nun 2021/72 Sayılı Ortak Raporunun görüşülmesi sonucunda; 1/1000 Ölçekli Aydınpınar Mahallesi Revizyon Uygulama İmar Planı ile ilgili evrakın incelenmesine devam edildiğinden dolayı İmar Komisyonu ve Hukuk Komisyonuna iade edilmesine, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEM DIŞI 1 NCİ MADDE– 2021/108; İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’nün E.11206 Sayılı yazısının görüşülmesi sonucunda; Mudanya Belediyesi Personel A.Ş.'nin Genel Kurullarında Mudanya Belediyesi'ni temsilen Mudanya Belediye Başkanı Hayri TÜRKYILMAZ' a Yetki Verilmesinin uygun olduğuna, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEM DIŞI 2 NCİ MADDE -2021/109; Millet İttifakı Meclis Üyeleri’nin 21.05.2021 tarihli Yazılı Önergesinin Mecliste yapılan müzakeresi sonunda; 21.05.2021 tarihli Yazılı Önergenin, Mudanya Belediye Meclisi’nin 21.05.2021 tarihli Mayıs Ayı Olağan Toplantısında oybirliği ile karar verilmiştir.

 

 

KÂTİP ÜYE

KÂTİP ÜYE

MECLİS BAŞKANI

 

Hayati SAMAST

Enver ÜÇÜNCÜ

Hayri TÜRKYILMAZ

Belediye Başkanı

 

Sayfayı paylaş
Mudanya Belediyesi sağlanan hizmetlerin iyileştirilmesi ve web sitesinde en iyi deneyimi yaşamanızı sağlamak için çerezleri kullanır.
close