BUGÜN - 07.03.2021 PAZAR
28.02.2020 - Meclis Kararları

MECLİS KARAR ÖZETİ 07.02.2020

 

MUDANYA BELEDİYE MECLİSİ’NİN 07.02.2020 CUMA GÜNÜ SAAT: 15.00’ DA YAPTIĞI 2019/2024 SEÇİM DÖNEMİNİN

(11) NCİ OLAĞAN MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETİDİR.

 

GELEN ÜYELER                                         :  GELMEYEN ÜYELER                              :                       

Ozan EROĞLU                                                 Bülent ERDEN

Selahattin AVCI                                                             

Ergül BATMAN                     

Cengiz TANER

Erkan ALTINTAŞ

Hayati SAMAST

Servet USTA

Enver ÜÇÜNCÜ

Ali POLAT

Mustafa ÖZÇELİK

Aydın DEMİR

Caner TAFSİN

Adnan Menderes AKENGİN

Yusuf AKBULUT

Mehmet ER

Arif BAYRAK

Kadir KAHRAMAN

Yusuf Alper ÖMEROĞULLARI

Volkan BİÇER

Neslihan ERDENİZ

Emre AKDEMİR

Hasan GÜLAÇ

Adil BAYRAKTAR

Mehmet Aybars YILANLI

 

 Belediye Meclisi (24) mevcut,  (1) ekseriyetle toplandı. Oturum açıldı. Toplantıya mevcut  (1) Başkan ve (24) Meclis üyesinin gelmiş olduğu Tutanakla tespit edildi.

 

GÜNDEMİN 1 NCİ MADDESİ – 2020/31; İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’nün E.2112 sayılı yazısının görüşülmesi sonucunda; Mudanya Belediyesi Personel A.Ş tarafından 17.01.2020 tarih ve 2020-22 sayı, 20.01.2020 tarih ve 2020/27 sayılı Belediyemizin Mudanya Belediyesi Personel A.Ş' ye olan borçlarına karşılık 5510 Sayılı Kanunun Geçici 41 inci maddesi 6183 Sayılı Kanunun Geçici 8 inci maddesine istinaden Gayrimenkul Devri talep edilmekte olup; Mudanya Belediyesi Personel A.Ş' nin Mudanya Vergi Dairesine (1- Eğerce Mh. 562 Parsel Tarla 7.300,00 m² / 2- Söğütpınar Mh. 104/355 Tarla 22.643,93 m²) ve Sosyal Sigortalar Kurumu Bursa İl Müdürlüğüne (1- Nilüferköy Mh. 10291/48 Tarla 284,21 m² / 2- Nilüferköy Mh. 10291/49 Tarla 564,25 m² / 3- Nilüferköy Mh. 10291/50 Tarla 1.890,21 m² / 4- Çamlık Mh. 114/43 Tarla 17.327,65 m² / 5- Eğerce Mh. 548 Parsel Tarla 30.000,00 m² / 6- Söğütpınar Mh. 102/115 Tarla 69.932,05 m² / 7- Söğütpınar Mh. 102/114 Tarla 46.831,98 m²) borçlarına istinaden yukarıda bilgileri bulunan taşınmazların ilgili Kurumlara Tapu Devrinin yapılmasının uygun olduğuna, Mudanya Belediye Meclisi’nin 07.02.2020 tarihli Şubat Ayı Olağan Toplantısında (CHP Grubu: Hayri TÜRKYILMAZ, Ozan EROĞLU, Selahattin AVCI, Ergül BATMAN, Cengiz TANER, Erkan ALTINTAŞ, Hayati SAMAST, Servet USTA, Enver ÜÇÜNCÜ, Ali POLAT, Mustafa ÖZÇELİK, Aydın DEMİR, Caner TAFSİN, Adnan Menderes AKENGİN, Yusuf AKBULUT, Mehmet ER, EVET 16), (İyi Parti Grubu: Mehmet Aybars YILANLI, EVET 1), (Ak Parti Grubu: Arif BAYRAK, Kadir KAHRAMAN, Yusuf Alper ÖMEROĞULLARI, Volkan BİÇER, Neslihan ERDENİZ, Emre AKDEMİR, Hasan GÜLAÇ, HAYIR 7), (MHP Grubu: Adil BAYRAKTAR, HAYIR 1) oyçokluğu ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 2 NCİ MADDESİ – 2020/32; İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’nün E.2058 sayılı yazısının görüşülmesi sonucunda;

Adres              Cinsi                Ada/Parsel           Metrekaresi

Çepni Mh.      İşyeri                   114/2                 1.226,32 m²

 

Mülkiyeti Belediyemize ait yukarıda bilgileri bulunan taşınmazın, Dernek, Vakıf, Kooperatif ve Birliklere 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamında 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18 inci Maddesinin (e) fıkrası gereğince 10 (On) Yıl süre ile Kiralanması amacıyla İhaleye çıkarılmasına, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

 

 

 

 

GÜNDEMİN 3 NCÜ MADDESİ – 2020/33; İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’nün E.2085 sayılı yazısının görüşülmesi sonucunda;

Adres                     Cinsi           Ada/Parsel         Metrekaresi

Ömerbey Mh.        Dükkân             1484/2         12,00 m²

            Sıra Dükkânlar No:1-B

 

Mülkiyeti Belediyemize ait yukarıda bilgileri bulunan taşınmazın, Dernek, Vakıf, Kooperatif ve Birliklere 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamında 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18 inci Maddesinin (e) fıkrası gereğince 5 (Beş) Yıl süre ile Kiralanması amacıyla İhaleye çıkarılmasına, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

 

GÜNDEMİN 4 NCÜ MADDESİ - 2020/34; İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’nün E.2131 sayılı yazısının görüşülmesi sonucunda;

                                          (Teras Park Rezidans Evleri)

                                                1208 Ada / 10 Parsel

Halitpaşa Mh. Stadyum Cad. A/blok Zemin Kat No:2 Otopark / Depo 357,00 m²

Halitpaşa Mh. Başak Sokak   B/blok Zemin Kat No:2 Otopark / Depo 304,00 m²

Halitpaşa Mh. Başak Sokak   B/blok Zemin Kat No:34 Otopark / Depo 96,00 m² 

Mülkiyeti Belediyemize ait yukarıda bilgileri bulunan taşınmazların, Dernek, Vakıf, Kooperatif ve Birliklere 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamında 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18 inci Maddesinin (e) fıkrası gereğince 10 (On) Yıl süre ile Kiralanması amacıyla İhaleye çıkarılmasına, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 5 NCİ MADDESİ - 2020/35; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün E.1847 sayılı Plan Notu ile ilgili yazısının görüşülmesi sonucunda; Evrakın incelenmek üzere İmar Komisyonuna havale edilmesine, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 6 NCI MADDESİ - 2020/36; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün E.1891 sayılı yazısının görüşülmesi sonucunda; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 27.01.2020 tarih ve E.1891 Sayılı yazısının okunduğu şekliyle aynen kabulüne, Altıntaş, Burgaz, Eğitim, Yalı, Ömerbey, Hasanbey, Şükrüçavuş, Mütareke, Halitpaşa ve Kumyaka Mahallelerini kapsayan 1992 yılı onaylı Mudanya Uygulama İmar Planı’da söz Konusu Kısmi Yapılaşma Tespitinin yapılabilmesi için Burgaz, Eğitim ve Yalı Mahalleleri’ni kapsayan çalışmanın onaylanması ve diğer mahallelerin de incelenmesine devam edilmesine, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 7 NCİ MADDESİ - 2020/37; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün E.1215 sayılı Devir Tescil İşlemi ile ilgili yazısının görüşülmesi sonucunda; Evrakın incelenmek üzere İmar Komisyonuna ve Hukuk Komisyonuna havale edilmesine, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 8 NCİ MADDESİ - 2020/38; Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 2020/06 sayılı Raporunun görüşülmesi sonucunda; Komisyon Raporunun aynen kabulüne, 09.12.2019 tarihinde Belediyemize devredilen Güzelyalı Yüzme Havuzu 2020 Yılı Ücret Tarifesinin ekteki şekliyle uygun olduğuna, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 9 NCU MADDESİ – 2020/39; Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 2020/07 sayılı Raporunun görüşülmesi sonucunda; Komisyon Raporunun aynen kabulüne, Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere 2020 Mali Yılı içerisinde Teşvik ve İller Bankası Kredi alımı ile düşünülen;

1 Adet Paletli Ekskavatör,

1 Adet Kırıcı,

1 Adet Sepetli Araç,

3 Adet Çift Çeker Damperli Kamyon,

5 Adet Camlı Koltuklu Kamyonet (4+1 Kişilik ),

Panelvan Kamyonet (2+1 Kişilik ),

3 Adet Çift Kabin Açık Kasa Kamyonet (6+1),

2 Adet Otomobil (8+1 Kişilik ) araç alımlarının uygun olduğuna, 237 Sayılı Taşıt Kanunu’nun 10.maddesinde “…il özel idareleri, belediyeler ve bunların bağlı kuruluşları ile mahallî idare birlikleri kendi meclislerinin kararı ile taşıt edinirler.” Hükmü gereği kabulüne, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 10 NCU MADDESİ - 2020/40; Plan ve Bütçe Komisyonu – Hukuk Komisyonu’nun 2020/08 sayılı Raporunun görüşülmesi sonucunda; Komisyon Raporunun kabulüne, İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’nün Görev ve Çalışma Yönetmeliği’nin “Müdürlüğün Sorumluluğu” Başlıklı 8 inci Maddesinin 10.fıkrasından sonra gelmek üzere 5 (Beş) yeni fıkranın eklenmesini kapsayan Yönetmeliğinin (Ekli) 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18.Maddesinin (m) fıkrası gereği kabulüne, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 11 NCİ MADDESİ - 2020/41; İmar Komisyonu’nun 2020/27 sayılı Raporunun görüşülmesi sonucunda; Komisyon Raporunun aynen kabulüne, Hasköy Mahallesi 46, 49, 1160 Parseller ve Çevresine ait İmar Planı Değişikliği talebinin uygun olduğuna, 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 8/b fıkrası gereğince onanmasına, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 12 NCİ MADDESİ - 2020/42; İmar Komisyonu’nun 2020/29 sayılı Raporunun görüşülmesi sonucunda; Komisyon Raporunun aynen kabulüne, Mürsel Mahallesi 1316, 1317, 1318, 1319, 1320, 1321, 1322, 1323, 1352 Parseller ve Kuzeydoğusundaki Alana Ait İmar Planı Değişikliği talebinin uygun olduğuna, 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 8/b fıkrası gereğince onanmasına, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 13 NCÜ MADDESİ - 2020/43; İmar Komisyonu’nun 2020/13 sayılı Raporunun görüşülmesi sonucunda; Komisyon Raporunun aynen kabulüne, Aydınpınar Mahallesi 109 Ada, 258 Parsele ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı’nın iptalinin uygun olduğuna, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 14 NCÜ MADDESİ - 2020/44; İmar Komisyonu’nun 2020/26 sayılı Raporunun görüşülmesi sonucunda; Komisyon Raporunun aynen kabulüne, Halitpaşa Mahallesi 1575 Ada, 1 Parsel, 1563 Ada, 1 Parsel ve Güneyindeki Yol Alanı ile 1565 Ada Güneyindeki Park Alanına ait İmar Planı Değişikliği talebinin uygun olduğuna, 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 8/b fıkrası gereğince onanmasına, Mudanya Belediye Meclisi’nin 07.02.2020 tarihli Şubat Ayı Olağan Toplantısında (CHP Grubu: Hayri TÜRKYILMAZ, Ozan EROĞLU, Selahattin AVCI, Ergül BATMAN, Cengiz TANER, Erkan ALTINTAŞ, Hayati SAMAST, Servet USTA, Enver ÜÇÜNCÜ, Ali POLAT, Mustafa ÖZÇELİK, Aydın DEMİR, Caner TAFSİN, Adnan Menderes AKENGİN, Yusuf AKBULUT, Mehmet ER, EVET 16), (İyi Parti Grubu: Mehmet Aybars YILANLI, EVET 1), (Ak Parti Grubu: Arif BAYRAK, Kadir KAHRAMAN, Yusuf Alper ÖMEROĞULLARI, Volkan BİÇER, Neslihan ERDENİZ, Emre AKDEMİR, Hasan GÜLAÇ, HAYIR 7), (MHP Grubu: Adil BAYRAKTAR, HAYIR 1) oyçokluğu ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 15 NCİ MADDESİ - 2020/45; İmar Komisyonu’nun 2020/11 sayılı Raporunun görüşülmesi sonucunda; Komisyon Raporunun aynen kabulüne, Mürsel Mahallesi 638 Parsele ait İmar Planı Değişikliği talebinin uygun olmadığına, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 16 NCI MADDESİ - 2020/46; İmar Komisyonu’nun 2020/14 sayılı Raporunun görüşülmesi sonucunda; Komisyon Raporunun aynen kabulüne, Ömerbey Mahallesi 1511 Ada, 1 Parsele ait İmar Planı Değişikliği talebinin uygun olmadığına, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 17 NCİ MADDESİ - 2020/47; İmar Komisyonu’nun 2020/10 sayılı Raporunun görüşülmesi sonucunda; Komisyon Raporunun aynen kabulüne, Halitpaşa Mahallesi 1531 Ada, 1 Parsele ait İmar Planı Değişikliği talebinin uygun olmadığına, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 18 NCİ MADDESİ - 2020/48; İmar Komisyonu’nun 2020/30 sayılı Raporunun görüşülmesi sonucunda; Ömerbey Mahallesi 1501 Ada, 14 Parsele ait Plan Değişikliği ile ilgili evrakın incelenmesine devam edildiğinden dolayı İmar Komisyonuna iade edilmesine, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 19 NCU MADDESİ - 2020/49; İmar Komisyonu’nun 2020/12 sayılı Raporunun görüşülmesi sonucunda; Bademli Mahallesi 268 Parsel, 268 Parselin Batısındaki Park Alanı ve 1548 Parsele ait Plan Değişikliği ile ilgili evrakın incelenmesine devam edildiğinden dolayı İmar Komisyonuna iade edilmesine, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

 

 

 

KÂTİP ÜYE

KÂTİP ÜYE

MECLİS BAŞKANI

 

Hayati SAMAST

Mehmet ER

Hayri TÜRKYILMAZ

Belediye Başkanı

Sayfayı paylaş
Mudanya Belediyesi sağlanan hizmetlerin iyileştirilmesi ve web sitesinde en iyi deneyimi yaşamanızı sağlamak için çerezleri kullanır.
close